logo
logo
 02513.857.046
Time 15.03.2021 02:48 | View 59

Lịch thi lần 2 Học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Đợt 1) cho sinh viên không dự thi lần 1 có lý do chính đáng. Xem file đính kèm.

Thi lan 2 HK1 nam 2020-2021 (dot 1).xls