Danh sách phòng thi Khóa 7 - Khóa 43
Cập nhật: 28.07.2021 04:35

Sinh viên tham khảo danh sách tại file đính kèm (cập nhật lúc 10 giờ ngày 03/8/2021)

PHONG_THI_K7_K43_HK2_NH 2020-2021.xlsx