Điều chỉnh lịch thi học kỳ 2 năm học 2020--2021 (HK 8 - Khóa 7 khối THPT và TH-MN)
Cập nhật: 06.07.2021 10:53

Trường Đại học Đồng Nai điều chỉnh lịch thi học kỳ 2 năm học 2020--2021 (Khóa 7 khối THPT và TH-MN) như sau: (File đính kèm)

DH THMN HK8 K7 (DIEU CHINH).xls

DH THPT HK8 K7 (DIEU CHINH).xls