Đính chính lịch thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Cập nhật: 26.09.2021 09:06

Trường Đại học Đồng Nai đính chính thời gian thi ca 3 ngày 26/9/2021: Thời gian chính thức là 13h00, Sinh viên đăng nhập trước 30 phút.

Trân trọng!