Hướng dẫn sinh viên thi online
Cập nhật: 28.07.2021 10:59

Trích Phụ lục 1,  kèm theo Quy định thi kết thúc học phần trong giai đoạn dịch COVID-19

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM ONLINE,

TỰ LUẬN ONLINE

I. CHUẨN BỊ THI

- Giấy tờ tùy thân: thẻ sinh viên hoặc CMND, thẻ căn cước.

- Giấy thi: giấy A4 hoặc giấy vở học sinh (thí sinh làm bài trên nhiều trang thì cuối mỗi trang ghi MSSV và đánh số trang), trình bày theo phụ lục 4.

- 01 địa chỉ email: thí sinh sử dụng mã số sinh viên, họ tên, ngày tháng năm sinh để tạo 01 địa chỉ e-mail theo cấu trúc: masosinhvien.dnuX@gmail.com với X là rỗng hoặc 1, 2,.. Ví dụ: 1204040001.dnu@gmail.com, 1204040001.dnu1@gmail.com,…

- Thiết bị thi:

+ Thiết bị 1 để giám sát: 1 smartphone (hoặc máy tính) có webcam hoạt động tốt, có kết nối internet và mở được Google Meet để giám sát quá trình thi.

+ Thiết bị 2 để thi: 1 máy tính (hoặc smartphone) có kết nối internet để làm bài trắc nghiệm hoặc xem đề thi tự luận.

Trước ngày thi 01 ngày vào website: http://khaothi.dnpu.edu.vn/ để xem danh sách phòng thi và lấy mã truy cập vào phòng thi.

II. THI

- Từ 15 đến 30 phút trước khi thi, thí sinh ăn mặc lịch sự, sử dụng thiết bị 1 và e-mail đã đăng ký để đăng nhập vào phòng thi trên Google meet, luôn bật camera, loa và micro trên thiết bị 1.

- Thí sinh tuân thủ hướng dẫn của CBCT về việc nhận dạng thí sinh, vị trí đặt thiết bị 1 sao cho hợp lý (như phụ lục 6).

- Thí sinh tắt loa, micro trên thiết bị 2 và tiến hành thi

+ Trắc nghiệm online: thí sinh đăng nhập vào phần mềm thi trắc nghiệm theo hướng dẫn từ CBCT và làm bài thi.

+ Tự luận online: thí sinh đăng nhập vào phòng thi trên Google Classroom để nhận đề thi và làm bài thi.

+ Trong suốt quá trình thi, thí sinh giữ trật tự, không được rời khỏi vị trí, không cho người khác vào khu vực thi.  Nếu gặp các sự cố bất khả kháng, không thể giao tiếp với CBCT trong phòng thi thì lập tức gọi điện cho CBCT theo số điện thoại được CBCT cung cấp.

III. NỘP BÀI THI

- Đối với trắc nghiệm online: thí sinh nhấn vào nút nộp bài và chờ CBCT thông báo hết ca thi.

- Đối với tự luận online: khi hết thời gian làm bài, thí sinh chụp ảnh bài thi rõ nét và nộp qua bài tập Assignment trên Google classroom. Thí sinh có thể dùng phần mềm Camscanner để ghép thành 01 file PDF để nộp (hướng dẫn sử dụng phần mềm Camscanner https://youtu.be/ToIUTIXCgQQ).  

IV. XEM KẾT QUẢ THI VÀ PHÚC KHẢO

Sinh viên thường xuyên truy cập vào website của phòng KT, ĐBCL & TTGD để cập nhật thông tin điểm thi và phúc khảo theo quy định.