Lịch thi hè 2020 các ngành đào tạo hệ chính quy năm học 2019-2020
Cập nhật: 28.08.2020 10:20

Lịch thi hè 2020 các ngành đào tạo hệ chính quy năm học 2019-2020

Dieu chinh KH Thi HK3 (CS1).xlsx

Dieu chinh KH Thi HK3 (CS3).xlsx