Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp Đại học ngoài sư phạm
Cập nhật: 19.04.2019 02:33

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp Đại học ngoài sư phạm hệ chính quy. Cụ thể file đính kèm:

11135133-Lịch thi học kỳ II ĐH NSP hệ CQ.pdf

11135329-Lịch thi học kỳ IV ĐH NSP hệ CQ.pdf

11135539-Lịch thi học kỳ VI ĐH NSP hệ CQ.pdf

18143924-Lịch thi học kỳ VIII ĐH NSP hệ CQ.pdf