Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp Đại học sư phạm THPT
Cập nhật: 19.04.2019 02:36

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp Đại học sư phạm THPT hệ chính quy. Cụ thể file đính kèm:

11135133-Lịch thi học kỳ II ĐH SP hệ CQ.pdf

11135539-Lịch thi học kỳ IV ĐH SP hệ CQ.pdf

11135838-Lịch thi học kỳ VI ĐH SP hệ CQ.pdf

11135838-Lịch thi học kỳ VIII ĐH SP hệ CQ.pdf