Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 hệ Cao đẳng chính quy
Cập nhật: 19.04.2019 02:21

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 Các lớp cao đẳng chính quy khóa 41, 42 và 43. Cụ thể file đính kèm:

11135133-Lịch thi học kỳ II CĐ NSP hệ CQ.pdf

11135133-Lịch thi học kỳ II CĐ THCS hệ CQ.pdf

11135133-Lịch thi học kỳ II CĐ THMN hệ CQ.pdf

11135329-Lịch thi học kỳ IV CĐ NSP hệ CQ.pdf

11135329-Lịch thi học kỳ IV CĐ THCS hệ CQ.pdf

11135329-Lịch thi học kỳ IV CĐ THMN hệ CQ.pdf

11135539-Lịch thi học kỳ VI CĐ THCS hệ CQ.pdf

11135539-Lịch thi học kỳ VI CĐ THMN hệ CQ.pdf

18143924-Lịch thi học kỳ VI CĐ NSP hệ CQ.pdf