Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 (đợt 2)
Cập nhật: 24.09.2020 10:29

Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 (đợt 2) dành cho những thí sinh không tham gia thi lần 1 từ ngày 27/8/2020 đến 19/9/2020

Thi lan 2 HK2 nam 2019-2020 Dot 2.xls