Thay đổi lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019
Cập nhật: 09.05.2019 02:23

Ban Giám hiệu thông báo thay đổi lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 của các hệ đào tạo:

- Đại học Tiểu học - Mầm non - Khóa 8

- Đại học Sư phạm Trung học phổ thông - Khóa 8

- Cao đẳng Tiểu học - Mầm non - Khóa 43

- Cao đẳng Trung học cơ sở - Khóa 43

Cụ thể file đính kèm 09135827-494-Thay doi lich thi.pdf