Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 11
Cập nhật: 21.02.2022 08:44

1. Lịch thi

       Trường Đại học Đồng Nai thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 11 lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 của trường Đại học Đồng Nai. Cụ thể:

       - Ngày thi: Từ 28/02/2022 đến 18/03/2022

       - Ca thi: Ca 1: 7h00’; Ca 2: 09h00’; Ca 3: 13h00’; Ca 4: 15h00’ (sinh viên có mặt tại phòng thi trước thời gian quy định)

       - Chi tiết lịch thi (file đính kèm) 

DH THPT K11-HK1.xls

DH THMN K11-HK1.xls

DH NSP K11-HK1.xls

2. Phòng thi

       * Phòng thi:

- Khối Trung học phổ thông (THPT - Các ngành đào tạo giáo viên Trung học phổ thông) từ phòng 01 đến phòng 18 thi tại cơ sở 1.

- Khối Tiểu học – Mầm non (THMN – Các ngành đào tạo giáo viên Tiểu học, Mầm non) từ phòng 01 đến phòng 25 thi tại cơ sở 1.

- Khối Ngoài sư phạm (NSP- Các ngành đào tạo Ngoài sư phạm):

+ Khối ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh: Từ phòng 01 đến phòng 15 thi tại cơ sở 3, riêng học phần Tin học đại cương thi tại phòng máy Cơ sở 1.

+ Ngành Ngôn ngữ Anh: Từ phòng 01 đến phòng 11 thi tại cơ sở 1.

* Sơ đồ phòng thi: Được niêm yết tại các bảng tin trước ngày thi 01 ngày

* Danh sách phòng thi của mỗi khối ngành được cập nhật trong một Sheet. Sinh viên đăng ký học cải thiện được xếp vào phòng cuối của ngành học, khóa học đã đăng ký.

       * Chi tiết phòng thi (file đính kèm) PHONG_THI_KHOA 11.xlsx

3. Một số lưu ý khi tham gia thi

       - Sinh viên chuẩn bị giấy tờ tùy thân, xem sơ đồ phòng thi và có mặt tại phòng thi trước thời gian quy định theo ca thi.

- Sinh viên theo dõi lịch thi, phòng thi, quy định thi để tránh các trường hợp đáng tiếc

Chi tiết quy định thi (file đính kèm) Quy dinh thi 2021.doc