Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Cập nhật: 25.01.2022 08:49

1. Lịch thi

       Trường Đại học Đồng Nai thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 8, 9, 10 và 44 lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 của trường Đại học Đồng Nai. Cụ thể:

       - Ngày thi: Từ 07/02/2022 đến 25/02/2022

       - Ca thi: Ca 1: 7h00’; Ca 2: 09h00’; Ca 3: 13h00’; Ca 4: 15h00’ (sinh viên đăng nhập 15-30 phút trước giờ thi, sinh viên đăng nhập sau giờ quy định của ca thi sẽ không được duyệt vào phòng thi)

       - Chi tiết lịch thi (file đính kèm) 

       LICH THI K8-9-10-44 HOC KY I NAM HOC 2021-2022.xls

2. Phòng thi

       Phòng thi: từ phòng 01 đến phòng 161, danh sách phòng thi được cập nhật sau mỗi ca thi theo lịch thi công bố ở trên. Sinh viên đăng ký học cải thiện được xếp vào phòng cuối của ngành học, khóa học đã đăng ký.

       File danh sách phòng thi, links đăng nhập phòng thi Google Meet sẽ được cập nhật vào ngày 28/01/2022.

3. Một số lưu ý khi tham gia thi trực tuyến

       - Sinh viên chuẩn bị trước giấy tờ tùy thân, giấy thi theo mẫu

       - Sử dụng thiết bị 1 đăng nhập email có cấu trúc masosinhvien.dnu@gmail.com để đăng nhập vào phòng thi Google Meet bằng link được cung cấp. Đặt thiết bị 1 nằm ngang tại vị trí chuẩn bị trước (cách vị trí ngồi khoảng 60 – 80cm và cao hơn mặt bàn khoảng 20 – 40cm)

       - Sử dụng thiết bị 2 đăng nhập email có cấu trúc như trên và vào Google Classroom (cài đặt sẵn Google Classroom trên thiết bị) để lấy đề thi và nộp bài thi bằng mã CBCT cung cấp trên cửa sổ chat Google Meet trên thiết bị 1.

       - Khi cán bộ coi thi điểm danh, sinh viên quay mặt về phía thiết bị 1, bật micro, cầm giấy tờ tùy thân giơ ngang mặt và thực hiện theo yêu cầu của cán bộ coi thi

       - Khi cán bộ coi thi yêu cầu lấy đề thi, sinh viên làm tươi (refresh) màn hình thiết bị 2 để lấy đề thi.

       - Khi cán bộ coi thi thông báo hết giờ làm bài, sinh viên lấy thiết bị 2 scan hình ảnh (chụp hình) bài làm và nộp trực tiếp trên Google classroom. Nếu thiết bị 2 không chụp hình được, sinh viên thoát Google Classroom trên thiết bị 2, lấy thiết bị 1 đăng nhập Google Classroom scan hình ảnh (chụp hình) bài làm và nộp bài.

       * Lưu ý Quan trọng:

- Sinh viên đăng nhập vào phòng thi từ 15-30 phút trước ca thi, email thi phải có đầy đủ Họ-Tên, cài đặt sẵn các phần mềm Google Meet, Google Classroom trên thiết bị thi, chuẩn bị sẵn vị trí ngồi thi, vị trí đặt thiết bị 1, thiết bị 2 để không ảnh hưởng đến buổi thi. Sinh viên đăng nhập trễ so với thời gian quy định ảnh hưởng đến giờ làm bài, sinh viên tự chịu trách nhiệm.

- Sinh viên nộp bài trực tiếp trên Google Classroom, các trường hợp nộp bài thi không đúng quy định (chia sẻ đường link, nộp không đúng nội dung bài thi, …) Nhà trường sẽ không giải quyết.

- Sinh viên nghiên cứu kỹ Quy định thi trực tuyến để tránh các vi phạm đáng tiếc trong kỳ thi

Link: http://khaothi.dnpu.edu.vn/quy-dinh-thi-giai-doan-dich-covid-19

4. Một số video hướng dẫn

       1. Video chuẩn bị thiết bị 1: cài đặt app Google Meet, mở Google Meet, tạo email sinh viên (nếu chưa tạo) để đăng nhập Google Meet

       https://youtu.be/6HjzxwcF9wI 2

       2. Video chuẩn bị thiết bị 2: cài đặt app Google Classroom, mở Google Classroom và đăng nhập với email đã tạo

       https://youtu.be/eEOisW6I13U

       3. Video vào phòng thi Google Meet: trên thiết bị 1, mở app Google Meet, kiểm tra đúng tài khoản email sinh viên, gõ mã phòng thi (phòng khảo thí cung cấp) và đăng nhập

       https://youtu.be/7PjmFfzqqYU

       4. Video vào phòng thi Google Classroom và xem đề thi: trên thiết bị 2, mở app Google Classroom, kiểm tra đúng tài khoản email sinh viên, nhập mã phòng thi (cán bộ coi thi cung cấp) vào lớp và xem đề thi

       https://youtu.be/_KITIHKs9b0

       5. Video hướng dẫn nộp bài bằng hình thức scan hình ảnh bài thi trực tiếp tích hợp sẵn trong app Google Classroom (không sử dụng các trang web khác để scan bài thi và chia sẻ đường link):

       https://youtu.be/XH_tqsyLjQw

       6. Video hướng dẫn nộp bài bằng hình thức chụp hình bài thi trực tiếp tích hợp sẵn trong app Google Classroom.

       https://youtu.be/NzpvzAzM3zo

5. Đường dây nóng hỗ trợ:

- Trong phòng thi: CBCT cung cấp số điện thoại trên cửa sổ chat trong Google Meet

- Google Meet, Google Classroom: 0918 326 668 (Thầy Nguyễn Viết Chánh)

- Các vấn đề khác: 0984 602 602 (Thầy Nguyễn Xuân Tùng)