Thông báo Lịch thi, Phòng thi và link phòng thi Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Cập nhật: 11.09.2021 07:52

1. Lịch thi

       Trường Đại học Đồng Nai thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 8, 9, 10 và Khóa 44 lịch thi học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 đã điều chỉnh hình thức thi – thời gian một số học phần (tô màu đánh dấu)

       - Ngày thi: Từ 13/9/2021 đến 01/10/2021

       - Ca thi: Ca 1: 7h00’; Ca 2: 9h00’; Ca 3: 13h00’; Ca 4: 15h00’ (thí sinh đăng nhập 15-30 phút trước ca thi)

       - Chi tiết lịch thi (file đính kèm) LICH THI KY 2 NAM 2020-2021.xls

2. Phòng thi

       Phòng thi: từ phòng 01 đến phòng 161 (phòng 161 là phòng thi dành cho sinh viên học cải thiện một số học phần có số lượng lớn).

       Phòng thi được sắp xếp theo ngày thi, ca thi, môn thi. Mỗi sheet hiển thị một ngày thi. Sinh viên bảo lưu được bổ sung vào phòng thi đầu của chuyên ngành học - khóa học, sinh viên học cải thiện được bổ sung vào phòng thi cuối của chuyên ngành học - khóa học.

       Chi tiết phòng thi (file đính kèm) PHONG_THI_THEO_NGAY_HOC_PHAN.xlsx

3. Một số lưu ý khi tham gia thi trực tuyến

       - Sinh viên chuẩn bị trước giấy tờ tùy thân, giấy thi theo mẫu

       - Đăng ký email có cấu trúc masosinhvien.dnu@gmail.com với Họ - Tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh đúng theo danh sách phòng thi (Họ - Tên và ngày tháng năm sinh trong email không đúng, CBCT không cho vào phòng thi)

       - Sử dụng thiết bị 1 đăng nhập email ở trên và vào phòng thi Google Meet bằng link được cung cấp ở mục 5. Đặt thiết bị 1 nằm ngang tại vị trí chuẩn bị trước (cách vị trí ngồi khoảng 60 – 80cm và cao hơn mặt bàn khoảng 20 – 40cm)

       - Sử dụng thiết bị 2 đăng nhập email ở trên và vào Google Classroom (cài đặt sẵn Google Classroom trên thiết bị) nếu thi tự luận (vào phần mềm thi trắc nghiệm nếu thi trắc nghiệm) bằng mã CBCT cung cấp trên cửa sổ chat Google Meet trên thiết bị 1.

       - Khi CBCT điểm danh, sinh viên quay mặt về phía thiết bị 1, bật micro, cầm giấy tờ tùy thân giơ ngang mặt

       - Khi CBCT yêu cầu lấy đề thi, sinh viên làm tươi (refresh) màn hình thiết bị 2 để lấy đề thi.

       - Khi CBCT thông báo hết giờ làm bài, sinh viên lấy thiết bị 2 scan hình ảnh (chụp hình) bài làm và nộp trực tiếp trên Google classroom. Nếu thiết bị 2 không chụp hình được, sinh viên thoát Google Classroom trên thiết bị 2, lấy thiết bị 1 đăng nhập Google Classroom scan hình ảnh (chụp hình) bài làm và nộp bài.

       * Lưu ý Quan trọng:

- Sinh viên đăng nhập vào phòng thi từ 15-30 phút trước ca thi, email thi phải có đầy đủ Họ-Tên, cài đặt sẵn các phần mềm Google Meet, Google Classroom trên thiết bị thi, chuẩn bị sẵn vị trí ngồi thi, vị trí đặt thiết bị 1, thiết bị 2 để không ảnh hưởng đến buổi thi. Sinh viên đăng nhập trễ so với thời gian quy định ảnh hưởng đến giờ làm bài, sinh viên tự chịu trách nhiệm. Sau thời gian phát đề, CBCT không cho phép sinh viên vào phòng thi.

- Sinh viên nộp bài trực tiếp trên Google Classroom, các trường hợp nộp bài thi không đúng quy định (chia sẻ đường link, nộp không đúng nội dung bài thi, …) Nhà trường sẽ không giải quyết.

4. Một số video hướng dẫn

       1. Video chuẩn bị thiết bị 1: cài đặt app Google Meet, mở Google Meet, tạo email sinh viên (nếu chưa tạo) để đăng nhập Google Meet

       https://youtu.be/6HjzxwcF9wI 2

       2. Video chuẩn bị thiết bị 2: cài đặt app Google Classroom, mở Google Classroom và đăng nhập với email đã tạo

       https://youtu.be/eEOisW6I13U

       3. Video vào phòng thi Google Meet: trên thiết bị 1, mở app Google Meet, kiểm tra đúng tài khoản email sinh viên, gõ mã phòng thi (phòng khảo thí cung cấp) và đăng nhập

       https://youtu.be/7PjmFfzqqYU

       https://youtu.be/_KITIHKs9b0

       5. Video hướng dẫn nộp bài bằng hình thức scan hình ảnh bài thi trực tiếp tích hợp sẵn trong app Google Classroom (không sử dụng các trang web khác để scan bài thi và chia sẽ đường link):

       https://youtu.be/XH_tqsyLjQw

       6. Video hướng dẫn nộp bài bằng hình thức chụp hình bài thi trực tiếp tích hợp sẵn trong app Google Classroom.

       https://youtu.be/NzpvzAzM3zo

5. Link đăng nhập vào phòng thi

Phòng

Link Google Meet

01

https://meet.google.com/zky-upxp-qae

02

https://meet.google.com/ayx-gjed-hay

03

https://meet.google.com/daa-bpob-ohk

04

https://meet.google.com/rwg-dcst-fgi

05

https://meet.google.com/zig-zkzc-zdu

06

https://meet.google.com/kta-wgmx-vnn

07

https://meet.google.com/gfb-shjn-hby

08

https://meet.google.com/cgr-dqix-nfp

09

https://meet.google.com/vat-zyqa-qmu

10

https://meet.google.com/ixf-xajf-ije

11

https://meet.google.com/rvq-ujsh-sht

12

https://meet.google.com/boz-vqmg-chq

13

https://meet.google.com/pcy-tsai-fny

14

https://meet.google.com/zpv-dyyc-jhp

15

https://meet.google.com/ujq-vazy-oad

16

https://meet.google.com/tks-fpuh-oso

17

https://meet.google.com/wto-ujee-tex

18

https://meet.google.com/ndj-ufmw-xcy

19

https://meet.google.com/ntv-hdsz-eav

20

https://meet.google.com/fbz-jddp-edv

21

https://meet.google.com/pqk-iqvr-hon

22

https://meet.google.com/fyj-kmro-jez

23

https://meet.google.com/ohr-jcif-hdn

24

https://meet.google.com/mdz-cway-uay

25

https://meet.google.com/dwq-ditn-brf

26

https://meet.google.com/jce-yrxq-emr

27

https://meet.google.com/zrp-gpyh-hfm

28

https://meet.google.com/nae-kqjo-rjo

29

https://meet.google.com/xph-uxfy-uyh

30

https://meet.google.com/fjk-fztc-fex

31

https://meet.google.com/coa-ntsm-ifn

32

https://meet.google.com/che-yiyf-vmn

33

https://meet.google.com/jww-caru-rpr

34

https://meet.google.com/kfh-ctzm-wor

35

https://meet.google.com/mkg-sbqc-gqv

36

https://meet.google.com/ico-vpqi-edk

37

https://meet.google.com/yyg-bxxn-uqw

38

https://meet.google.com/nkp-deta-fxs

39

https://meet.google.com/qdg-jmbx-urr

40

https://meet.google.com/qjb-qowz-ryk

41

https://meet.google.com/gbe-wkgv-xom

42

https://meet.google.com/iiz-qpeu-aiv

43

https://meet.google.com/zky-upxp-qae

44

https://meet.google.com/ayx-gjed-hay

45

https://meet.google.com/daa-bpob-ohk

46

https://meet.google.com/rwg-dcst-fgi

47

https://meet.google.com/zig-zkzc-zdu

48

https://meet.google.com/kta-wgmx-vnn

49

https://meet.google.com/gfb-shjn-hby

50

https://meet.google.com/cgr-dqix-nfp

51

https://meet.google.com/vat-zyqa-qmu

52

https://meet.google.com/ixf-xajf-ije

53

https://meet.google.com/rvq-ujsh-sht

54

https://meet.google.com/boz-vqmg-chq

55

https://meet.google.com/pcy-tsai-fny

56

https://meet.google.com/zpv-dyyc-jhp

57

https://meet.google.com/ujq-vazy-oad

58

https://meet.google.com/tks-fpuh-oso

59

https://meet.google.com/wto-ujee-tex

60

https://meet.google.com/ndj-ufmw-xcy

61

https://meet.google.com/ntv-hdsz-eav

62

https://meet.google.com/fbz-jddp-edv

63

https://meet.google.com/pqk-iqvr-hon

64

https://meet.google.com/fyj-kmro-jez

65

https://meet.google.com/ohr-jcif-hdn

66

https://meet.google.com/mdz-cway-uay

67

https://meet.google.com/dwq-ditn-brf

68

https://meet.google.com/jce-yrxq-emr

69

https://meet.google.com/zrp-gpyh-hfm

70

https://meet.google.com/nae-kqjo-rjo

71

https://meet.google.com/xph-uxfy-uyh

72

https://meet.google.com/fjk-fztc-fex

73

https://meet.google.com/coa-ntsm-ifn

74

https://meet.google.com/che-yiyf-vmn

75

https://meet.google.com/jww-caru-rpr

76

https://meet.google.com/kfh-ctzm-wor

77

https://meet.google.com/mkg-sbqc-gqv

78

https://meet.google.com/ico-vpqi-edk

79

https://meet.google.com/yyg-bxxn-uqw

80

https://meet.google.com/nkp-deta-fxs

81

https://meet.google.com/qdg-jmbx-urr

82

https://meet.google.com/qjb-qowz-ryk

83

https://meet.google.com/gbe-wkgv-xom

84

https://meet.google.com/iiz-qpeu-aiv

85

https://meet.google.com/zky-upxp-qae

86

https://meet.google.com/ayx-gjed-hay

87

https://meet.google.com/daa-bpob-ohk

88

https://meet.google.com/rwg-dcst-fgi

89

https://meet.google.com/zig-zkzc-zdu

90

https://meet.google.com/kta-wgmx-vnn

91

https://meet.google.com/gfb-shjn-hby

92

https://meet.google.com/cgr-dqix-nfp

93

https://meet.google.com/vat-zyqa-qmu

94

https://meet.google.com/ixf-xajf-ije

95

https://meet.google.com/rvq-ujsh-sht

96

https://meet.google.com/boz-vqmg-chq

97

https://meet.google.com/pcy-tsai-fny

98

https://meet.google.com/zpv-dyyc-jhp

99

https://meet.google.com/ujq-vazy-oad

100

https://meet.google.com/tks-fpuh-oso

101

https://meet.google.com/wto-ujee-tex

102

https://meet.google.com/ndj-ufmw-xcy

103

https://meet.google.com/ntv-hdsz-eav

104

https://meet.google.com/fbz-jddp-edv

105

https://meet.google.com/pqk-iqvr-hon

106

https://meet.google.com/fyj-kmro-jez

107

https://meet.google.com/ohr-jcif-hdn

108

https://meet.google.com/mdz-cway-uay

109

https://meet.google.com/dwq-ditn-brf

110

https://meet.google.com/jce-yrxq-emr

111

https://meet.google.com/zrp-gpyh-hfm

112

https://meet.google.com/nae-kqjo-rjo

113

https://meet.google.com/xph-uxfy-uyh

114

https://meet.google.com/fjk-fztc-fex

115

https://meet.google.com/coa-ntsm-ifn

116

https://meet.google.com/che-yiyf-vmn

117

https://meet.google.com/jww-caru-rpr

118

https://meet.google.com/kfh-ctzm-wor

119

https://meet.google.com/mkg-sbqc-gqv

120

https://meet.google.com/ico-vpqi-edk

121

https://meet.google.com/yyg-bxxn-uqw

122

https://meet.google.com/nkp-deta-fxs

123

https://meet.google.com/qdg-jmbx-urr

124

https://meet.google.com/qjb-qowz-ryk

125

https://meet.google.com/gbe-wkgv-xom

126

https://meet.google.com/iiz-qpeu-aiv

127

https://meet.google.com/zky-upxp-qae

128

https://meet.google.com/ayx-gjed-hay

129

https://meet.google.com/daa-bpob-ohk

130

https://meet.google.com/rwg-dcst-fgi

131

https://meet.google.com/zig-zkzc-zdu

132

https://meet.google.com/kta-wgmx-vnn

133

https://meet.google.com/gfb-shjn-hby

134

https://meet.google.com/cgr-dqix-nfp

135

https://meet.google.com/vat-zyqa-qmu

136

https://meet.google.com/ixf-xajf-ije

137

https://meet.google.com/rvq-ujsh-sht

138

https://meet.google.com/boz-vqmg-chq

139

https://meet.google.com/pcy-tsai-fny

140

https://meet.google.com/zpv-dyyc-jhp

141

https://meet.google.com/ujq-vazy-oad

142

https://meet.google.com/tks-fpuh-oso

143

https://meet.google.com/wto-ujee-tex

144

https://meet.google.com/ndj-ufmw-xcy

145

https://meet.google.com/ntv-hdsz-eav

146

https://meet.google.com/fbz-jddp-edv

147

https://meet.google.com/pqk-iqvr-hon

148

https://meet.google.com/fyj-kmro-jez

149

https://meet.google.com/ohr-jcif-hdn

150

https://meet.google.com/mdz-cway-uay

151

https://meet.google.com/dwq-ditn-brf

152

https://meet.google.com/jce-yrxq-emr

153

https://meet.google.com/zrp-gpyh-hfm

154

https://meet.google.com/nae-kqjo-rjo

155

https://meet.google.com/xph-uxfy-uyh

156

https://meet.google.com/fjk-fztc-fex

157

https://meet.google.com/coa-ntsm-ifn

158

https://meet.google.com/che-yiyf-vmn

159

https://meet.google.com/jww-caru-rpr

160

https://meet.google.com/kfh-ctzm-wor

161

https://meet.google.com/tju-nhxf-kgp

6. Đường dây nóng hỗ trợ:

- Trong phòng thi: CBCT cung cấp số điện thoại trên cửa sổ chat trong Google Meet

- Phần mềm thi trắc nghiệm: 0986 111 887 (Thầy Lê Xuân Hùng)

- Google Meet, Google Classroom: 0908 828 998 (Thầy Trần Công Đời)

- Các vấn đề khác: 0984 602 602 (Thầy Nguyễn Xuân Tùng)