Thông báo phòng thi và links đăng nhập phòng thi học kỳ 1 khóa 8, 9, 10 và 44
Cập nhật: 28.01.2022 10:11

       Trường Đại học Đồng Nai thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 8, 9, 10 và 44 danh sách phòng thi và links đăng nhập phòng thi học kỳ 1 năm học 2021-2022. Cụ thể:

1. Phòng thi

       Phòng thi: từ phòng 01 đến phòng 161, danh sách phòng thi được cập nhật sau mỗi ca thi theo lịch thi đã công bố. Sinh viên đăng ký học cải thiện được xếp vào phòng cuối của ngành học, khóa học đã đăng ký.

       Riêng sinh viên đăng ký học cải thiện học phần Giáo dục thể chất 2, Giáo dục thể chất 3 ở ngành nào sẽ thi chung với ngành đó. Còn các lớp Giáo dục thể chất 2, 3 mở riêng sẽ thi vào Ca 2 ngày 25/02/2022, sinh viên xem kỹ danh sách phòng thi để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.

       Chi tiết lịch thi, phòng thi (file đính kèm)

  LICH THI K8-9-10-44 HOC KY I NAM HOC 2021-2022.xls

  PHONG_THI_THEO_NGAY_HOC_PHAN.xlsx

2. Link đăng nhập vào phòng thi

Phòng

Link Google Meet

01

https://meet.google.com/zky-upxp-qae

02

https://meet.google.com/ayx-gjed-hay

03

https://meet.google.com/daa-bpob-ohk

04

https://meet.google.com/rwg-dcst-fgi

05

https://meet.google.com/zig-zkzc-zdu

06

https://meet.google.com/kta-wgmx-vnn

07

https://meet.google.com/gfb-shjn-hby

08

https://meet.google.com/cgr-dqix-nfp

09

https://meet.google.com/vat-zyqa-qmu

10

https://meet.google.com/ixf-xajf-ije

11

https://meet.google.com/rvq-ujsh-sht

12

https://meet.google.com/boz-vqmg-chq

13

https://meet.google.com/pcy-tsai-fny

14

https://meet.google.com/zpv-dyyc-jhp

15

https://meet.google.com/ujq-vazy-oad

16

https://meet.google.com/tks-fpuh-oso

17

https://meet.google.com/wto-ujee-tex

18

https://meet.google.com/ndj-ufmw-xcy

19

https://meet.google.com/ntv-hdsz-eav

20

https://meet.google.com/fbz-jddp-edv

21

https://meet.google.com/pqk-iqvr-hon

22

https://meet.google.com/fyj-kmro-jez

23

https://meet.google.com/ohr-jcif-hdn

24

https://meet.google.com/mdz-cway-uay

25

https://meet.google.com/dwq-ditn-brf

26

https://meet.google.com/jce-yrxq-emr

27

https://meet.google.com/zrp-gpyh-hfm

28

https://meet.google.com/nae-kqjo-rjo

29

https://meet.google.com/xph-uxfy-uyh

30

https://meet.google.com/fjk-fztc-fex

31

https://meet.google.com/coa-ntsm-ifn

32

https://meet.google.com/che-yiyf-vmn

33

https://meet.google.com/jww-caru-rpr

34

https://meet.google.com/kfh-ctzm-wor

35

https://meet.google.com/mkg-sbqc-gqv

36

https://meet.google.com/ico-vpqi-edk

37

https://meet.google.com/yyg-bxxn-uqw

38

https://meet.google.com/nkp-deta-fxs

39

https://meet.google.com/qdg-jmbx-urr

40

https://meet.google.com/qjb-qowz-ryk

41

https://meet.google.com/gbe-wkgv-xom

42

https://meet.google.com/iiz-qpeu-aiv

43

https://meet.google.com/zky-upxp-qae

44

https://meet.google.com/ayx-gjed-hay

45

https://meet.google.com/daa-bpob-ohk

46

https://meet.google.com/rwg-dcst-fgi

47

https://meet.google.com/zig-zkzc-zdu

48

https://meet.google.com/kta-wgmx-vnn

49

https://meet.google.com/gfb-shjn-hby

50

https://meet.google.com/cgr-dqix-nfp

51

https://meet.google.com/vat-zyqa-qmu

52

https://meet.google.com/ixf-xajf-ije

53

https://meet.google.com/rvq-ujsh-sht

54

https://meet.google.com/boz-vqmg-chq

55

https://meet.google.com/pcy-tsai-fny

56

https://meet.google.com/zpv-dyyc-jhp

57

https://meet.google.com/ujq-vazy-oad

58

https://meet.google.com/tks-fpuh-oso

59

https://meet.google.com/wto-ujee-tex

60

https://meet.google.com/ndj-ufmw-xcy

61

https://meet.google.com/ntv-hdsz-eav

62

https://meet.google.com/fbz-jddp-edv

63

https://meet.google.com/pqk-iqvr-hon

64

https://meet.google.com/fyj-kmro-jez

65

https://meet.google.com/ohr-jcif-hdn

66

https://meet.google.com/mdz-cway-uay

67

https://meet.google.com/dwq-ditn-brf

68

https://meet.google.com/jce-yrxq-emr

69

https://meet.google.com/zrp-gpyh-hfm

70

https://meet.google.com/nae-kqjo-rjo

71

https://meet.google.com/xph-uxfy-uyh

72

https://meet.google.com/fjk-fztc-fex

73

https://meet.google.com/coa-ntsm-ifn

74

https://meet.google.com/che-yiyf-vmn

75

https://meet.google.com/jww-caru-rpr

76

https://meet.google.com/kfh-ctzm-wor

77

https://meet.google.com/mkg-sbqc-gqv

78

https://meet.google.com/ico-vpqi-edk

79

https://meet.google.com/yyg-bxxn-uqw

80

https://meet.google.com/nkp-deta-fxs

81

https://meet.google.com/qdg-jmbx-urr

82

https://meet.google.com/qjb-qowz-ryk

83

https://meet.google.com/gbe-wkgv-xom

84

https://meet.google.com/iiz-qpeu-aiv

85

https://meet.google.com/zky-upxp-qae

86

https://meet.google.com/ayx-gjed-hay

87

https://meet.google.com/daa-bpob-ohk

88

https://meet.google.com/rwg-dcst-fgi

89

https://meet.google.com/zig-zkzc-zdu

90

https://meet.google.com/kta-wgmx-vnn

91

https://meet.google.com/gfb-shjn-hby

92

https://meet.google.com/cgr-dqix-nfp

93

https://meet.google.com/vat-zyqa-qmu

94

https://meet.google.com/ixf-xajf-ije

95

https://meet.google.com/rvq-ujsh-sht

96

https://meet.google.com/boz-vqmg-chq

97

https://meet.google.com/pcy-tsai-fny

98

https://meet.google.com/zpv-dyyc-jhp

99

https://meet.google.com/ujq-vazy-oad

100

https://meet.google.com/tks-fpuh-oso

101

https://meet.google.com/wto-ujee-tex

102

https://meet.google.com/ndj-ufmw-xcy

103

https://meet.google.com/ntv-hdsz-eav

104

https://meet.google.com/fbz-jddp-edv

105

https://meet.google.com/pqk-iqvr-hon

106

https://meet.google.com/fyj-kmro-jez

107

https://meet.google.com/ohr-jcif-hdn

108

https://meet.google.com/mdz-cway-uay

109

https://meet.google.com/dwq-ditn-brf

110

https://meet.google.com/jce-yrxq-emr

111

https://meet.google.com/zrp-gpyh-hfm

112

https://meet.google.com/nae-kqjo-rjo

113

https://meet.google.com/xph-uxfy-uyh

114

https://meet.google.com/fjk-fztc-fex

115

https://meet.google.com/coa-ntsm-ifn

116

https://meet.google.com/che-yiyf-vmn

117

https://meet.google.com/jww-caru-rpr

118

https://meet.google.com/kfh-ctzm-wor

119

https://meet.google.com/mkg-sbqc-gqv

120

https://meet.google.com/ico-vpqi-edk

121

https://meet.google.com/yyg-bxxn-uqw

122

https://meet.google.com/nkp-deta-fxs

123

https://meet.google.com/qdg-jmbx-urr

124

https://meet.google.com/qjb-qowz-ryk

125

https://meet.google.com/gbe-wkgv-xom

126

https://meet.google.com/iiz-qpeu-aiv

127

https://meet.google.com/zky-upxp-qae

128

https://meet.google.com/ayx-gjed-hay

129

https://meet.google.com/daa-bpob-ohk

130

https://meet.google.com/rwg-dcst-fgi

131

https://meet.google.com/zig-zkzc-zdu

132

https://meet.google.com/kta-wgmx-vnn

133

https://meet.google.com/gfb-shjn-hby

134

https://meet.google.com/cgr-dqix-nfp

135

https://meet.google.com/vat-zyqa-qmu

136

https://meet.google.com/ixf-xajf-ije

137

https://meet.google.com/rvq-ujsh-sht

138

https://meet.google.com/boz-vqmg-chq

139

https://meet.google.com/pcy-tsai-fny

140

https://meet.google.com/zpv-dyyc-jhp

141

https://meet.google.com/ujq-vazy-oad

142

https://meet.google.com/tks-fpuh-oso

143

https://meet.google.com/wto-ujee-tex

144

https://meet.google.com/ndj-ufmw-xcy

145

https://meet.google.com/ntv-hdsz-eav

146

https://meet.google.com/fbz-jddp-edv

147

https://meet.google.com/pqk-iqvr-hon

148

https://meet.google.com/fyj-kmro-jez

149

https://meet.google.com/ohr-jcif-hdn

150

https://meet.google.com/mdz-cway-uay

151

https://meet.google.com/dwq-ditn-brf

152

https://meet.google.com/jce-yrxq-emr

153

https://meet.google.com/zrp-gpyh-hfm

154

https://meet.google.com/nae-kqjo-rjo

155

https://meet.google.com/xph-uxfy-uyh

156

https://meet.google.com/fjk-fztc-fex

157

https://meet.google.com/coa-ntsm-ifn

158

https://meet.google.com/che-yiyf-vmn

159

https://meet.google.com/jww-caru-rpr

160

https://meet.google.com/kfh-ctzm-wor

161

https://meet.google.com/tju-nhxf-kgp

3. Một số lưu ý khi tham gia thi trực tuyến

       - Sinh viên chuẩn bị trước giấy tờ tùy thân, giấy thi theo mẫu

       - Sử dụng thiết bị 1 đăng nhập email có cấu trúc masosinhvien.dnu@gmail.com để đăng nhập vào phòng thi Google Meet bằng link được cung cấp. Đặt thiết bị 1 nằm ngang tại vị trí chuẩn bị trước (cách vị trí ngồi khoảng 60 – 80cm và cao hơn mặt bàn khoảng 20 – 40cm)

       - Sử dụng thiết bị 2 đăng nhập email có cấu trúc như trên và vào Google Classroom (cài đặt sẵn Google Classroom trên thiết bị) để lấy đề thi và nộp bài thi bằng mã CBCT cung cấp trên cửa sổ chat Google Meet trên thiết bị 1.

       - Khi cán bộ coi thi điểm danh, sinh viên quay mặt về phía thiết bị 1, bật micro, cầm giấy tờ tùy thân giơ ngang mặt và thực hiện theo yêu cầu của cán bộ coi thi

       - Khi cán bộ coi thi yêu cầu lấy đề thi, sinh viên làm tươi (refresh) màn hình thiết bị 2 để lấy đề thi.

       - Khi cán bộ coi thi thông báo hết giờ làm bài, sinh viên lấy thiết bị 2 scan hình ảnh (chụp hình) bài làm và nộp trực tiếp trên Google classroom. Nếu thiết bị 2 không chụp hình được, sinh viên thoát Google Classroom trên thiết bị 2, lấy thiết bị 1 đăng nhập Google Classroom scan hình ảnh (chụp hình) bài làm và nộp bài.

       * Lưu ý Quan trọng:

- Sinh viên đăng nhập vào phòng thi từ 15-30 phút trước ca thi, email thi phải có đầy đủ Họ-Tên, cài đặt sẵn các phần mềm Google Meet, Google Classroom trên thiết bị thi, chuẩn bị sẵn vị trí ngồi thi, vị trí đặt thiết bị 1, thiết bị 2 để không ảnh hưởng đến buổi thi. Sinh viên đăng nhập trễ so với thời gian quy định ảnh hưởng đến giờ làm bài, sinh viên tự chịu trách nhiệm.

- Sinh viên nộp bài trực tiếp trên Google Classroom, các trường hợp nộp bài thi không đúng quy định (chia sẻ đường link, nộp không đúng nội dung bài thi, …) Nhà trường sẽ không giải quyết.

- Sinh viên nghiên cứu kỹ Quy định thi trực tuyến để tránh các vi phạm đáng tiếc trong kỳ thi

4. Một số video hướng dẫn

       1. Video chuẩn bị thiết bị 1: cài đặt app Google Meet, mở Google Meet, tạo email sinh viên (nếu chưa tạo) để đăng nhập Google Meet

       https://youtu.be/6HjzxwcF9wI 2

       2. Video chuẩn bị thiết bị 2: cài đặt app Google Classroom, mở Google Classroom và đăng nhập với email đã tạo

       https://youtu.be/eEOisW6I13U

       3. Video vào phòng thi Google Meet: trên thiết bị 1, mở app Google Meet, kiểm tra đúng tài khoản email sinh viên, gõ mã phòng thi (phòng khảo thí cung cấp) và đăng nhập

       https://youtu.be/7PjmFfzqqYU

       4. Video vào phòng thi Google Classroom và xem đề thi: trên thiết bị 2, mở app Google Classroom, kiểm tra đúng tài khoản email sinh viên, nhập mã phòng thi (cán bộ coi thi cung cấp) vào lớp và xem đề thi

       https://youtu.be/_KITIHKs9b0

       5. Video hướng dẫn nộp bài bằng hình thức scan hình ảnh bài thi trực tiếp tích hợp sẵn trong app Google Classroom (không sử dụng các trang web khác để scan bài thi và chia sẻ đường link):

       https://youtu.be/XH_tqsyLjQw

       6. Video hướng dẫn nộp bài bằng hình thức chụp hình bài thi trực tiếp tích hợp sẵn trong app Google Classroom.

       https://youtu.be/NzpvzAzM3zo

5. Đường dây nóng hỗ trợ:

- Trong phòng thi: CBCT cung cấp số điện thoại trên cửa sổ chat trong Google Meet

- Google Meet, Google Classroom: 0918 326 668 (Thầy Nguyễn Viết Chánh)

- Các vấn đề khác: 0984 602 602 (Thầy Nguyễn Xuân Tùng)