Thông báo về đường link thi thử theo 35 phòng thi ngày 06/8/2021
Cập nhật: 05.08.2021 11:43

Theo lịch thi thử đã công bố, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên đăng ký thi đợt 1 link đăng nhập vào phòng thi. Cụ thể:

Ca thi

Phòng thi

Link vào phòng thi

Ca 1

7h00

01

https://meet.google.com/uhh-tqhn-bse

02

https://meet.google.com/vxk-kigi-gce

03

https://meet.google.com/roq-qotx-bhv

04

https://meet.google.com/zkm-axrk-nwk

05

https://meet.google.com/eyp-vvrz-imu

06

https://meet.google.com/snw-qwhq-fdj

07

https://meet.google.com/dsp-kuqh-itq

08

https://meet.google.com/isd-nkev-uvv

09

https://meet.google.com/adc-jcgh-afz

Ca 2

09h00

10

https://meet.google.com/rux-cnvx-xft

11

https://meet.google.com/qjc-dgys-kaj

12

https://meet.google.com/rpg-yjdw-wwq

13

https://meet.google.com/noz-ebsd-kpx

14

https://meet.google.com/vit-vhyo-mxs

15

https://meet.google.com/gbd-aeht-oud

16

https://meet.google.com/zsz-xvdn-wzw

17

https://meet.google.com/puq-xjoa-nug

18

https://meet.google.com/zdy-qxvm-iro

Ca 3

13h00

19

https://meet.google.com/hfs-hhpq-erv

20

https://meet.google.com/gik-csum-ngi

21

https://meet.google.com/swx-gdsb-uir

22

https://meet.google.com/rfs-bkwf-mxu

23

https://meet.google.com/avr-ifgh-okw

24

https://meet.google.com/cwa-xmxt-ufc

25

https://meet.google.com/rcv-pwhf-awu

26

https://meet.google.com/uwf-gtuy-yff

27

https://meet.google.com/xhe-qfaj-cjm

Ca 4

15h00

28

https://meet.google.com/nnc-wwrr-bjd

29

https://meet.google.com/zek-vwca-qbq

30

https://meet.google.com/vsz-awom-sey

31

https://meet.google.com/njy-obdi-zur

32

https://meet.google.com/iiu-tkgg-jaw

33

https://meet.google.com/vnc-dipq-wen

34

https://meet.google.com/jpv-eiyt-xej

35

https://meet.google.com/moz-vkgd-hkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên đăng nhập vào phòng thi từ 15 đến 30 phút trước ca thi.

Sau đợt thi thử sinh trả lời Phiếu khảo sát trên website của Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng  Thanh tra giáo dục. Trường tổ chức đánh giá tình hình và sẽ quyết định về việc tổ chức kỳ thi chính thức cho sinh viên.

Sinh viên thường xuyên theo dõi các thông báo về kỳ thi trên website của phòng khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục.

Danh sách phòng thi, sinh viên xem trong file đính kèm./.

PHONG_THI_NGAY_06.08.2021.xlsx