Thông báo về việc đăng ký thi trực tuyến đợt 1
Cập nhật: 30.07.2021 11:46

Ban Giám hiệu Trường Đại học Đồng Nai thông báo về việc đăng ký thi trực tuyến đợt 1 cho sinh viên Khóa 7 và Khóa 43 khối sư phạm như sau:

1. Về hình thức thi: Thi tự luận online, sinh viên chuẩn bị 02 thiết bị dự thi (máy tính, máy tính bảng, smartphone, camera). Riêng học phần kỹ năng thuyết trình thi theo hình thức vấn đáp chỉ cần 1 thiết bị và Phương pháp Biên đạo múa trong trường mầm non thi theo hình thức quay clip.

2. Hình thức đăng ký: Đăng ký online thông qua Google forms, link đăng ký:  https://forms.gle/yoBuG7m75JwtHijN7

3. Đối tượng đăng ký: Sinh viên Khóa 7, Khóa 43 khối sư phạm và sinh viên học cải thiện cùng Khóa 7, khóa 43.

4. Thời gian đăng ký: Từ ngày 30/7/2021 đến hết ngày 02/8/2021

5. Những sinh viên không đăng ký thi trực tuyến đợt 1 sẽ được Nhà trường sắp xếp thi đợt 2 với hình thức thi vấn đáp trực tuyến. Sinh viên chỉ cần chuẩn bị 01 thiết bị (máy tính có webcam, máy tính bảng, smartphone) để thi, lịch thi cụ thể Nhà trường sẽ có thông báo sau.