Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
Cập nhật: 08.07.2021 09:10

Trường Đại học Đồng Nai thông báo đến toàn thể giảng viên, sinh viên về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 của tất cả các khóa đào tạo tại trường. Cụ thể xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

Thông báo về việc dời lịch thi.pdf