Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44
Cập nhật: 22.09.2021 03:54

Trường Đại học Đồng Nai thông báo đến toàn thể sinh viên các khoá về việc dời ngày thi một số học phần, cụ thể như sau:

1. Ca 3 ngày 20/09/2021 (ngành Quản trị kinh doanh) đã hoãn thi chuyển sang thi ca 3 ngày 27/09/2021.

2. Lịch thi ngày 23/09/2021 chuyển sang ngày 03/10/2021 (thứ tự ca thi, môn thi không thay đổi)

Lưu ý: Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 không thay đổi.

Chi tiết file đính kèm Thông báo dời lịch thi.pdf