Thông báo về việc tổ chức thi thử cho sinh viên Khóa 7 và Khóa 43
Cập nhật: 03.08.2021 09:57

Nhằm mục đích cho sinh viên làm quen với môi trường thi trực tuyến, Nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên Khóa 7 và Khóa 43 thi thử vào ngày 06/8/2021. Cụ thể:

1. Ca thi:

- Ca 1 (07 giờ 00’): Từ phòng 01 đến phòng 09

- Ca 2 (09 giờ 00’): Từ phòng 10 đến phòng 18

- Ca 3 (13 giờ 00’): Từ phòng 19 đến phòng 27

- Ca 4 (15 giờ 00’): Từ phòng 28 đến phòng 35

2. Phòng thi

Căn cứ vào danh sách đăng ký thi đợt 1 của sinh viên trên Google forms, Nhà trường đã cập nhật danh sách phòng thi (file đính kèm), sinh viên theo dõi để nắm bắt.

3. Link đăng nhập phòng thi

Nhà trường sẽ thông báo link đăng nhập phòng thi trên website của phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục vào lúc 08 giờ ngày 05/8/2021. Sinh viên đăng nhập theo ca thi, phòng thi trước ít nhất 15 phút.

4. Đăng ký dự thi đợt 1

Do một số sinh viên chưa kịp đăng ký thi đợt 1 nên Nhà trường gia hạn thêm thời gian đến hết ngày 04/8/2021. Link đăng ký: https://forms.gle/yoBuG7m75JwtHijN7

Sinh viên thường xuyên vào website phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục để cập nhật thông tin về kỳ thi./.

 

PHONG_THI_K7_K43_HK2_NH 2020-2021.xlsx