logo
logo
 02513.857.046
 
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 
Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 857046

Email: phongkhaothi@dnpu.edu.vn

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng - Đại Học Đồng Nai 10,9587234892794 106,861996650696 16