logo
logo
 02513.857.046

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 11

Time 21.02.2022 08:47 | View 20.385
Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 11

Thông báo về việc thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44

Time 11.02.2022 02:58 | View 4.562
Thông báo về việc thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44

Thông báo phòng thi và links đăng nhập phòng thi học kỳ 1 khóa 8, 9, 10 và 44

Time 28.01.2022 10:13 | View 37.183
Thông báo phòng thi và links đăng nhập phòng thi học kỳ 1 khóa 8, 9, 10 và 44

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44

Time 25.01.2022 08:52 | View 5.215
Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44

Thông báo lịch thi Học kỳ 5 - Khóa 44, nhóm ngành ngoài sư phạm

Time 20.12.2021 05:01 | View 5.101
Thông báo lịch thi Học kỳ 5 - Khóa 44, nhóm ngành ngoài sư phạm

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2, 3 năm học 2020-2021

Time 17.11.2021 09:42 | View 6.768
Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2, 3 năm học 2020-2021

Đính chính lịch thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021

Time 26.09.2021 09:06 | View 6.880
Đính chính lịch thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021

Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44

Time 22.09.2021 04:40 | View 4.918
Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44

Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021

Time 20.09.2021 03:00 | View 17.335
Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021

Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021

Time 15.09.2021 11:25 | View 5.360
Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021