logo
logo
 02513.857.046

Thông báo lịch thi Học kỳ 5 - Khóa 44, nhóm ngành ngoài sư phạm

Time 20.12.2021 05:01 | View 860
Thông báo lịch thi Học kỳ 5 - Khóa 44, nhóm ngành ngoài sư phạm

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2, 3 năm học 2020-2021

Time 17.11.2021 09:42 | View 2.643
Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2, 3 năm học 2020-2021

Đính chính lịch thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021

Time 26.09.2021 09:06 | View 687
Đính chính lịch thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021

Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44

Time 22.09.2021 04:40 | View 1.348
Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44

Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021

Time 20.09.2021 03:00 | View 12.948
Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021

Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021

Time 15.09.2021 11:25 | View 1.890
Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021

Thông báo Lịch thi, Phòng thi và link phòng thi Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44

Time 11.09.2021 08:13 | View 30.232
Thông báo Lịch thi, Phòng thi và link phòng thi Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44

Thông báo đường link thi thử theo phòng thi ngày 06-07/9/2021

Time 05.09.2021 09:12 | View 27.882
Thông báo đường link thi thử theo phòng thi ngày 06-07/9/2021

Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44

Time 04.09.2021 06:03 | View 26.450
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44

Thông báo đường link vào phòng thi Google Meet của Khóa 7 và Khóa 43

Time 14.08.2021 08:16 | View 7.079
Thông báo đường link vào phòng thi Google Meet của Khóa 7 và Khóa 43