logo
logo
 02513.857.046

Danh sách phòng thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

Time 03.07.2020 10:21 | View 68
Danh sách phòng thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng khóa 42, 43

Time 30.06.2020 03:03 | View 34
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng khóa 42, 43

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp Đại học khóa 6, 7, 8

Time 30.06.2020 03:01 | View 42
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp Đại học khóa 6, 7, 8

Chuẩn đầu ra về Tin học, Ngoại ngữ năm 2020

Time 30.06.2020 02:28 | View 44
Quy định chuẩn đầu ra về Tin học, Ngoại ngữ năm 2020
1