logo
logo
 02513.857.046

Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44

Time 22.09.2021 04:40 | View 672
Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44

Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021

Time 20.09.2021 03:00 | View 6.291
Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021

Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021

Time 15.09.2021 11:25 | View 1.573
Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021

Thông báo Lịch thi, Phòng thi và link phòng thi Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44

Time 11.09.2021 08:13 | View 24.006
Thông báo Lịch thi, Phòng thi và link phòng thi Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44

Thông báo đường link thi thử theo phòng thi ngày 06-07/9/2021

Time 05.09.2021 09:12 | View 25.832
Thông báo đường link thi thử theo phòng thi ngày 06-07/9/2021

Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44

Time 04.09.2021 06:03 | View 25.226
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44

Thông báo đường link vào phòng thi Google Meet của Khóa 7 và Khóa 43

Time 14.08.2021 08:16 | View 6.468
Thông báo đường link vào phòng thi Google Meet của Khóa 7 và Khóa 43

Thông báo lịch thi Khóa 7 - Khóa 43 đã điều chỉnh ngày 09/8/2021

Time 12.08.2021 05:40 | View 2.274
Thông báo lịch thi Khóa 7 - Khóa 43 đã điều chỉnh ngày 09/8/2021

Thông báo về kết quả thi thử và thay đổi lịch thi Khóa 7 - Khóa 43

Time 08.08.2021 02:12 | View 4.759
Thông báo về kết quả thi thử và thay đổi lịch thi Khóa 7 - Khóa 43

Phiếu khảo sát ý kiến dành cho sinh viên khóa 43, khóa 7

Time 06.08.2021 07:04 | View 718
Phiếu khảo sát ý kiến dành cho sinh viên khóa 43, khóa 7