logo
logo
 02513.857.046

Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 (đợt 2)

Time 24.09.2020 10:29 | View 46
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 (đợt 2)

Lịch thi hè 2020 các ngành đào tạo hệ chính quy năm học 2019-2020

Time 28.08.2020 10:20 | View 73
Lịch thi hè 2020 các ngành đào tạo hệ chính quy năm học 2019-2020

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 Khóa 44 và khóa 9

Time 27.08.2020 03:35 | View 54
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 Khóa 44 và khóa 9

Điều chỉnh lịch thi hK4 - K43 và HK6 - K7 các ngành sư phạm

Time 27.08.2020 02:55 | View 58
Điều chỉnh lịch thi hK4 - K43 và HK6 - K7 các ngành sư phạm

Lịch thi và danh sách phòng thi lần 2, học kỳ 2 năm học 2019-2020

Time 27.08.2020 02:45 | View 56
Lịch thi và danh sách phòng thi lần 2, học kỳ 2 năm học 2019-2020

Danh sách phòng thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

Time 03.07.2020 10:21 | View 143
Danh sách phòng thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng khóa 42, 43

Time 30.06.2020 03:03 | View 88
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng khóa 42, 43

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp Đại học khóa 6, 7, 8

Time 30.06.2020 03:01 | View 102
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp Đại học khóa 6, 7, 8

Chuẩn đầu ra về Tin học, Ngoại ngữ năm 2020

Time 30.06.2020 02:28 | View 131
Quy định chuẩn đầu ra về Tin học, Ngoại ngữ năm 2020
1