logo
logo
 02513.857.046

Điều chỉnh Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Đợt 3)

Time 01.03.2021 04:02 | View 32
Điều chỉnh Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Đợt 3)

Danh sách phòng thi các HP tự chọn K7 - THMN, THPT

Time 12.01.2021 03:07 | View 26
Danh sách phòng thi các HP tự chọn K7 - THMN, THPT

Danh sách phòng thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 (theo lịch thi đợt 2)

Time 12.01.2021 03:00 | View 35
Danh sách phòng thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 (theo lịch thi đợt 2)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Đợt 2)

Time 12.01.2021 02:49 | View 31
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Đợt 2)

Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 (đợt 2)

Time 24.09.2020 10:29 | View 87
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 (đợt 2)

Lịch thi hè 2020 các ngành đào tạo hệ chính quy năm học 2019-2020

Time 28.08.2020 10:20 | View 106
Lịch thi hè 2020 các ngành đào tạo hệ chính quy năm học 2019-2020

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 Khóa 44 và khóa 9

Time 27.08.2020 03:35 | View 96
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 Khóa 44 và khóa 9

Điều chỉnh lịch thi hK4 - K43 và HK6 - K7 các ngành sư phạm

Time 27.08.2020 02:55 | View 88
Điều chỉnh lịch thi hK4 - K43 và HK6 - K7 các ngành sư phạm

Lịch thi và danh sách phòng thi lần 2, học kỳ 2 năm học 2019-2020

Time 27.08.2020 02:45 | View 85
Lịch thi và danh sách phòng thi lần 2, học kỳ 2 năm học 2019-2020

Danh sách phòng thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

Time 03.07.2020 10:21 | View 187
Danh sách phòng thi học kỳ 2 năm học 2019-2020
12