logo
logo
 02513.857.046
Time 15.09.2021 11:25 | View 5.350

Ngày 15/9/2021, trường Đại học Đồng Nai ban hành Thông báo số 1136/TB-ĐHĐN về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2020-2021 cho sinh viên học cải thiện theo hình thức trực tuyến. Do Nhà trường đang tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh viên các khóa 8, 9, 10 và 44 và tính cấp bách để tạo điều kiện cho sinh viên khóa 7, khóa 43 trở về trước có cơ hội tìm việc làm nên học kỳ 3 Nhà trường sẽ tổ chức thi vào các buổi tối trong tuần. Cụ thể:

Thời gian thi: Từ ngày 22/09/2021 đến 10/10/2021.

Ca thi: Ca 5: 19 giờ. Sinh viên đăng nhập vào phòng thi trước 30 phút.

Lịch thi và hướng dẫn thi trực tuyến, sinh viên theo dõi trên webside phòng KT-ĐBCL & TTGD sau ngày 18/09/2021.

Bản chi tiết (file đính kèm) Thông báo tổ chức thi học kỳ 3 năm 2020-2021.pdf

 


Bài liên quan

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 11
Thông báo về việc thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo phòng thi và links đăng nhập phòng thi học kỳ 1 khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi Học kỳ 5 - Khóa 44, nhóm ngành ngoài sư phạm
Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2, 3 năm học 2020-2021
Đính chính lịch thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44
Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo Lịch thi, Phòng thi và link phòng thi Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link thi thử theo phòng thi ngày 06-07/9/2021
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link vào phòng thi Google Meet của Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo lịch thi Khóa 7 - Khóa 43 đã điều chỉnh ngày 09/8/2021
Thông báo về kết quả thi thử và thay đổi lịch thi Khóa 7 - Khóa 43
Phiếu khảo sát ý kiến dành cho sinh viên khóa 43, khóa 7
Thông báo về đường link thi thử theo 35 phòng thi ngày 06/8/2021
Thông báo về việc tổ chức thi thử cho sinh viên Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo về việc đăng ký thi trực tuyến đợt 1
Phiếu đăng ký thi trực tuyến lần 1 của trường ĐH Đồng Nai khóa 43, và khóa 7
123