logo
logo
 02513.857.046
Time 30.07.2021 08:23 | View 5.624

Thời gian đăng ký: từ 30/7/2021 đến hết 02/8/2021

Để đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19, và kịp thời gian xét tốt nghiệp cho sinh viên, Trường dự kiến thi đợt 1 vào khoảng thời gian (9-20/8/2021, ngày thi cụ thể có trên website).
a) Hình thức thi tự luận online, nếu sinh viên chuẩn bị cùng 1 lúc 2 thiết bị (máy tính, máy tính bảng, smartphone, camera). Ngoài ra có phần thi vấn đáp Ngoại ngữ và bài tập Phương pháp Biên đạo múa. 
b) Nếu sinh viên chưa chuẩn bị được thiết bị, đường truyền, kỹ thuật thì đăng ký thi đợt 2 (hình thức vấn đáp trực tuyến). Lịch thi cụ thể sẽ thông báo sau.

Link: https://forms.gle/yoBuG7m75JwtHijN7


Bài liên quan

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 11
Thông báo về việc thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo phòng thi và links đăng nhập phòng thi học kỳ 1 khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi Học kỳ 5 - Khóa 44, nhóm ngành ngoài sư phạm
Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2, 3 năm học 2020-2021
Đính chính lịch thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44
Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo Lịch thi, Phòng thi và link phòng thi Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link thi thử theo phòng thi ngày 06-07/9/2021
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link vào phòng thi Google Meet của Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo lịch thi Khóa 7 - Khóa 43 đã điều chỉnh ngày 09/8/2021
Thông báo về kết quả thi thử và thay đổi lịch thi Khóa 7 - Khóa 43
Phiếu khảo sát ý kiến dành cho sinh viên khóa 43, khóa 7
Thông báo về đường link thi thử theo 35 phòng thi ngày 06/8/2021
Thông báo về việc tổ chức thi thử cho sinh viên Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo về việc đăng ký thi trực tuyến đợt 1
123