logo
logo
 02513.857.046
Time 04.09.2021 06:03 | View 30.894

1. Lịch thi

Trường Đại học Đồng Nai thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 8, 9, 10 và Khóa 44 lịch thi học kỳ 2 năm học 2020 – 2021. Cụ thể như sau:

- Ngày thi: Từ 13/9/2021 đến 01/10/2021

- Ca thi: Ca 1: 7h00’; Ca 2: 9h00’; Ca 3: 13h00’; Ca 4: 15h00’ (thí sinh đăng nhập 15-30 phút trước giờ thi)

- Phòng thi: từ phòng 01 đến phòng 161 (phòng 161 là phòng thi dành cho sinh viên học cải thiện một số học phần có số lượng lớn)

- Chi tiết lịch thi (file đính kèm)

LICH THI KY 2 NAM 2020-2021.xls

2. Thi thử

Ngày 06/9/2021 và 07/09/2021, Nhà trường tổ chức cho sinh viên thi thử để làm quen với hình thức thi trực tuyến. Cụ thể:

- Ngày 06/9/2021:

+ Ca 1: Từ phòng 01 đến phòng 20

+ Ca 2: Từ phòng 21 đến phòng 40

+ Ca 3: Từ phòng 41 đến phòng 60

+ Ca 4: Từ phòng 61 đến phòng 80

- Ngày 07/9/2021:

+ Ca 1: Từ phòng 81 đến phòng 100

+ Ca 2: Từ phòng 101 đến phòng 120

+ Ca 3: Từ phòng 121 đến phòng 140

+ Ca 4: Từ phòng 141 đến phòng 160

- Danh sách phòng thi (file đính kèm)

PHONG_THI_K8-9-10-44.xlsx

- Lưu ý: Một số sinh viên khóa trước học cải thiện tham gia thi thử thi tại phòng 22 chung với lớp Khoa học môi trường khóa 9

3. Một số lưu ý khi tham gia thi trực tuyến

- Sinh viên chuẩn bị trước giấy tờ tùy thân, giấy thi theo mẫu

- Đăng ký email có cấu trúc masosinhvien.dnu@gmail.com với Họ - Tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh đúng theo danh sách phòng thi (Họ - Tên và ngày tháng năm sinh trong email không đúng, CBCT không cho vào phòng thi)

- Sử dụng thiết bị 1 đăng nhập email ở trên và vào phòng thi Google Meet bằng link được cung cấp trên website (trước ngày thi đầu tiên 1 ngày). Đặt thiết bị 1 nằm ngang tại vị trí chuẩn bị trước (cách vị trí ngồi khoảng 60 – 80cm và cao hơn mặt bàn khoảng 20 – 40cm)


 

- Sử dụng thiết bị 2 đăng nhập email ở trên và vào Google Classroom (cài đặt sẵn Google Classroom trên thiết bị) nếu thi tự luận (vào phần mềm thi trắc nghiệm nếu thi trắc nghiệm) bằng mã CBCT cung cấp trên cửa sổ chat Google Meet trên thiết bị 1.

- Khi CBCT điểm danh, sinh viên quay mặt về phía thiết bị 1, bật micro, cầm giấy tờ tùy thân giơ ngang mặt

- Khi CBCT yêu cầu lấy đề thi, sinh viên làm tươi (refresh) màn hình thiết bị 2 để lấy đề thi.

- Khi CBCT thông báo hết giờ làm bài, sinh viên lấy thiết bị 2 chụp hình bài làm và nộp qua bài tập Assignment trên Google classroom. Nếu thiết bị 2 không chụp hình được, sinh viên thoát Google Classroom trên thiết bị 2, lấy thiết bị 1 đăng nhập Google Classroom chụp hình bài làm và nộp bài.

* Lưu ý Quan trọng: Sinh viên đăng nhập vào phòng thi từ 15-30 phút trước ca thi, email thi phải có đầy đủ Họ-Tên, cài đặt sẵn các phần mềm Google Meet, Google Classroom trên thiết bị thi, chuẩn bị sẵn vị trí ngồi thi, vị trí đặt thiết bị 1, thiết bị 2 để không ảnh hưởng đến buổi thi.

4. Một số video hướng dẫn

1. Video chuẩn bị thiết bị 1: cài đặt app Google Meet, mở Google Meet, tạo email sinh viên (nếu chưa tạo) để đăng nhập Google Meet

https://youtu.be/6HjzxwcF9wI 2

2. Video chuẩn bị thiết bị 2: cài đặt app Google Classroom, mở Google Classroom và đăng nhập với email đã tạo

https://youtu.be/eEOisW6I13U

3. Video vào phòng thi Google Meet: trên thiết bị 1, mở app Google Meet, kiểm tra đúng tài khoản email sinh viên, gõ mã phòng thi (phòng khảo thí cung cấp) và đăng nhập

https://youtu.be/7PjmFfzqqYU

4. Video vào phòng thi Google Classroom và xem đề thi: trên thiết bị 2, mở app Google Classroom, kiểm tra đúng tài khoản email sinh viên, nhập mã phòng thi (cán bộ coi thi cung cấp) vào lớp và xem đề thi

https://youtu.be/_KITIHKs9b0

5. Ngoài cách thức nộp bài bằng cách chụp hình bài thi trực tiếp trên Google Classroom, SV có thể nộp bài bằng hình thức scan hình ảnh bài thi trực tiếp tích hợp sẵn trong app Google Classroom (không sử dụng các trang web khác để scan bài thi và chia sẽ đường link):

https://youtu.be/XH_tqsyLjQw

6. Video nộp bài thi trên Google Classroom: mở app Google Classroom, chọn bài thi, chọn hình thức chụp hình nộp bài, chụp hình các trang giấy thi đã làm và nộp bài.

https://youtu.be/NzpvzAzM3zo

 


Bài liên quan

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 11
Thông báo về việc thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo phòng thi và links đăng nhập phòng thi học kỳ 1 khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi Học kỳ 5 - Khóa 44, nhóm ngành ngoài sư phạm
Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2, 3 năm học 2020-2021
Đính chính lịch thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44
Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo Lịch thi, Phòng thi và link phòng thi Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link thi thử theo phòng thi ngày 06-07/9/2021
Thông báo đường link vào phòng thi Google Meet của Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo lịch thi Khóa 7 - Khóa 43 đã điều chỉnh ngày 09/8/2021
Thông báo về kết quả thi thử và thay đổi lịch thi Khóa 7 - Khóa 43
Phiếu khảo sát ý kiến dành cho sinh viên khóa 43, khóa 7
Thông báo về đường link thi thử theo 35 phòng thi ngày 06/8/2021
Thông báo về việc tổ chức thi thử cho sinh viên Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo về việc đăng ký thi trực tuyến đợt 1
Phiếu đăng ký thi trực tuyến lần 1 của trường ĐH Đồng Nai khóa 43, và khóa 7
123