logo
logo
 02513.857.046
Time 30.07.2021 11:46 | View 3.679

Ban Giám hiệu Trường Đại học Đồng Nai thông báo về việc đăng ký thi trực tuyến đợt 1 cho sinh viên Khóa 7 và Khóa 43 khối sư phạm như sau:

1. Về hình thức thi: Thi tự luận online, sinh viên chuẩn bị 02 thiết bị dự thi (máy tính, máy tính bảng, smartphone, camera). Riêng học phần kỹ năng thuyết trình thi theo hình thức vấn đáp chỉ cần 1 thiết bị và Phương pháp Biên đạo múa trong trường mầm non thi theo hình thức quay clip.

2. Hình thức đăng ký: Đăng ký online thông qua Google forms, link đăng ký:  https://forms.gle/yoBuG7m75JwtHijN7

3. Đối tượng đăng ký: Sinh viên Khóa 7, Khóa 43 khối sư phạm và sinh viên học cải thiện cùng Khóa 7, khóa 43.

4. Thời gian đăng ký: Từ ngày 30/7/2021 đến hết ngày 02/8/2021

5. Những sinh viên không đăng ký thi trực tuyến đợt 1 sẽ được Nhà trường sắp xếp thi đợt 2 với hình thức thi vấn đáp trực tuyến. Sinh viên chỉ cần chuẩn bị 01 thiết bị (máy tính có webcam, máy tính bảng, smartphone) để thi, lịch thi cụ thể Nhà trường sẽ có thông báo sau.


Bài liên quan

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 11
Thông báo về việc thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo phòng thi và links đăng nhập phòng thi học kỳ 1 khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi Học kỳ 5 - Khóa 44, nhóm ngành ngoài sư phạm
Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2, 3 năm học 2020-2021
Đính chính lịch thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44
Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo Lịch thi, Phòng thi và link phòng thi Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link thi thử theo phòng thi ngày 06-07/9/2021
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link vào phòng thi Google Meet của Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo lịch thi Khóa 7 - Khóa 43 đã điều chỉnh ngày 09/8/2021
Thông báo về kết quả thi thử và thay đổi lịch thi Khóa 7 - Khóa 43
Phiếu khảo sát ý kiến dành cho sinh viên khóa 43, khóa 7
Thông báo về đường link thi thử theo 35 phòng thi ngày 06/8/2021
Thông báo về việc tổ chức thi thử cho sinh viên Khóa 7 và Khóa 43
Phiếu đăng ký thi trực tuyến lần 1 của trường ĐH Đồng Nai khóa 43, và khóa 7
123