logo
logo
 02513.857.046
Time 03.08.2021 09:57 | View 5.268

Nhằm mục đích cho sinh viên làm quen với môi trường thi trực tuyến, Nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên Khóa 7 và Khóa 43 thi thử vào ngày 06/8/2021. Cụ thể:

1. Ca thi:

- Ca 1 (07 giờ 00’): Từ phòng 01 đến phòng 09

- Ca 2 (09 giờ 00’): Từ phòng 10 đến phòng 18

- Ca 3 (13 giờ 00’): Từ phòng 19 đến phòng 27

- Ca 4 (15 giờ 00’): Từ phòng 28 đến phòng 35

2. Phòng thi

Căn cứ vào danh sách đăng ký thi đợt 1 của sinh viên trên Google forms, Nhà trường đã cập nhật danh sách phòng thi (file đính kèm), sinh viên theo dõi để nắm bắt.

3. Link đăng nhập phòng thi

Nhà trường sẽ thông báo link đăng nhập phòng thi trên website của phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục vào lúc 08 giờ ngày 05/8/2021. Sinh viên đăng nhập theo ca thi, phòng thi trước ít nhất 15 phút.

4. Đăng ký dự thi đợt 1

Do một số sinh viên chưa kịp đăng ký thi đợt 1 nên Nhà trường gia hạn thêm thời gian đến hết ngày 04/8/2021. Link đăng ký: https://forms.gle/yoBuG7m75JwtHijN7

Sinh viên thường xuyên vào website phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục để cập nhật thông tin về kỳ thi./.

 

PHONG_THI_K7_K43_HK2_NH 2020-2021.xlsx

 


Bài liên quan

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 11
Thông báo về việc thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo phòng thi và links đăng nhập phòng thi học kỳ 1 khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi Học kỳ 5 - Khóa 44, nhóm ngành ngoài sư phạm
Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2, 3 năm học 2020-2021
Đính chính lịch thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44
Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo Lịch thi, Phòng thi và link phòng thi Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link thi thử theo phòng thi ngày 06-07/9/2021
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link vào phòng thi Google Meet của Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo lịch thi Khóa 7 - Khóa 43 đã điều chỉnh ngày 09/8/2021
Thông báo về kết quả thi thử và thay đổi lịch thi Khóa 7 - Khóa 43
Phiếu khảo sát ý kiến dành cho sinh viên khóa 43, khóa 7
Thông báo về đường link thi thử theo 35 phòng thi ngày 06/8/2021
Thông báo về việc đăng ký thi trực tuyến đợt 1
Phiếu đăng ký thi trực tuyến lần 1 của trường ĐH Đồng Nai khóa 43, và khóa 7
123