logo
logo
 02513.857.046

Thay đổi lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019

Time 09.05.2019 02:23 | View 18

Ban Giám hiệu thông báo thay đổi lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 của các hệ đào tạo:

 

Danh sách sinh viên các khoa

Time 24.04.2019 09:46 | View 31
Danh sách sinh viên các khoa

Quy định tổ chức thi học phần

Time 23.04.2019 03:07 | View 24

Quy định tổ chức thi học phần áp dụng tại trường Đại học Đồng Nai

Danh sách phòng thi sinh viên học cải thiện học kỳ 2 năm học 2018-2019

Time 19.04.2019 03:19 | View 34
Danh sách phòng thi sinh viên học cải thiện học kỳ 2 năm học 2018-2019

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp Đại học sư phạm TH-MN

Time 19.04.2019 02:39 | View 30

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp Đại học sư phạm TH-MN hệ chính quy

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp Đại học sư phạm THPT

Time 19.04.2019 02:39 | View 25

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp Đại học sư phạm THPT hệ chính quy

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp Đại học ngoài sư phạm

Time 19.04.2019 02:39 | View 26

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp Đại học ngoài sư phạm hệ chính quy

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 hệ Cao đẳng chính quy

Time 19.04.2019 02:26 | View 17

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 hệ Cao đẳng chính quy

Bổ sung chuẩn ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc

Time 29.08.2017 09:33 | View 299

Trường Đại học Đồng Nai bổ sung quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc, cụ thể như sau:

Chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ năm 2016

Time 29.08.2017 09:43 | View 385

Trường Đại học Đồng Nai điều chỉnh quy định chuẩn kiến thức bổ sung trình độ ngoại ngữ, tin học của các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy như sau.

12