logo
logo
 02513.857.046
Time 19.04.2019 02:39 | View 3.874

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp Đại học sư phạm TH-MN hệ chính quy. Cụ thể file đính kèm:

11135329-Lịch thi học kỳ II ĐH THMN hệ CQ.pdf

11135539-Lịch thi học kỳ IV ĐH THMN hệ CQ.pdf

11135838-Lịch thi học kỳ VI ĐH THMN hệ CQ.pdf

11135838-Lịch thi học kỳ VIII ĐH THMN hệ CQ.pdf