logo
logo
 02513.857.046

Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2019-2020

Time 30.06.2020 02:37 | View 72
Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2019-2020

Kế hoạch năm học 2019-2020 phòng Khảo thí, ĐBCL & Thanh tra giáo dục

Time 30.06.2020 02:36 | View 77
Kế hoạch năm học 2019-2020 phòng Khảo thí, ĐBCL & Thanh tra giáo dục

Chỉ số đo lường hiệu quả trường Đại học Đồng Nai năm 2020

Time 30.06.2020 02:32 | View 76
Chỉ số đo lường hiệu quả trường Đại học Đồng Nai năm 2020

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm 2019-2020

Time 30.06.2020 02:25 | View 61
Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng trường Đại học Đồng Nai năm 2019-2020

Chỉ số đo lường hiệu quả của trường Đại học Đồng Nai

Time 23.04.2019 04:01 | View 237
Chỉ số đo lường hiệu quả của trường Đại học Đồng Nai (KEY PERFORMANCE INDICATOR-KPIs)

Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Đồng Nai

Time 23.04.2019 03:58 | View 241
Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Đồng Nai

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

Time 23.04.2019 03:56 | View 213
Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

Bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh với các đối tác

Time 23.04.2019 03:48 | View 514

Bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh với các đối tác

 

1