logo
logo
 02513.857.046

Chỉ số đo lường hiệu quả của trường Đại học Đồng Nai

Time 23.04.2019 04:01 | View 50
Chỉ số đo lường hiệu quả của trường Đại học Đồng Nai (KEY PERFORMANCE INDICATOR-KPIs)

Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Đồng Nai

Time 23.04.2019 03:58 | View 52
Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Đồng Nai

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

Time 23.04.2019 03:56 | View 53
Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

Bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh với các đối tác

Time 23.04.2019 03:48 | View 64

Bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh với các đối tác

 

1