logo
logo
 02513.857.046
Time 21.02.2022 08:47 | View 20.385

1. Lịch thi

       Trường Đại học Đồng Nai thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 11 lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 của trường Đại học Đồng Nai. Cụ thể:

       - Ngày thi: Từ 28/02/2022 đến 18/03/2022

       - Ca thi: Ca 1: 7h00’; Ca 2: 09h00’; Ca 3: 13h00’; Ca 4: 15h00’ (sinh viên có mặt tại phòng thi trước thời gian quy định)

       - Chi tiết lịch thi (file đính kèm) 

DH THPT K11-HK1.xls

DH THMN K11-HK1.xls

DH NSP K11-HK1.xls

2. Phòng thi

       * Phòng thi:

- Khối Trung học phổ thông (THPT - Các ngành đào tạo giáo viên Trung học phổ thông) từ phòng 01 đến phòng 18 thi tại cơ sở 1.

- Khối Tiểu học – Mầm non (THMN – Các ngành đào tạo giáo viên Tiểu học, Mầm non) từ phòng 01 đến phòng 25 thi tại cơ sở 1.

- Khối Ngoài sư phạm (NSP- Các ngành đào tạo Ngoài sư phạm):

+ Khối ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh: Từ phòng 01 đến phòng 15 thi tại cơ sở 3, riêng học phần Tin học đại cương thi tại phòng máy Cơ sở 1.

+ Ngành Ngôn ngữ Anh: Từ phòng 01 đến phòng 11 thi tại cơ sở 1.

* Sơ đồ phòng thi: Được niêm yết tại các bảng tin trước ngày thi 01 ngày

* Danh sách phòng thi của mỗi khối ngành được cập nhật trong một Sheet. Sinh viên đăng ký học cải thiện được xếp vào phòng cuối của ngành học, khóa học đã đăng ký.

       * Chi tiết phòng thi (file đính kèm) PHONG_THI_KHOA 11.xlsx

3. Một số lưu ý khi tham gia thi

       - Sinh viên chuẩn bị giấy tờ tùy thân, xem sơ đồ phòng thi và có mặt tại phòng thi trước thời gian quy định theo ca thi.

- Sinh viên theo dõi lịch thi, phòng thi, quy định thi để tránh các trường hợp đáng tiếc

Chi tiết quy định thi (file đính kèm) Quy dinh thi 2021.doc


Bài liên quan

Thông báo về việc thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo phòng thi và links đăng nhập phòng thi học kỳ 1 khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi Học kỳ 5 - Khóa 44, nhóm ngành ngoài sư phạm
Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2, 3 năm học 2020-2021
Đính chính lịch thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44
Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo Lịch thi, Phòng thi và link phòng thi Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link thi thử theo phòng thi ngày 06-07/9/2021
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link vào phòng thi Google Meet của Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo lịch thi Khóa 7 - Khóa 43 đã điều chỉnh ngày 09/8/2021
Thông báo về kết quả thi thử và thay đổi lịch thi Khóa 7 - Khóa 43
Phiếu khảo sát ý kiến dành cho sinh viên khóa 43, khóa 7
Thông báo về đường link thi thử theo 35 phòng thi ngày 06/8/2021
Thông báo về việc tổ chức thi thử cho sinh viên Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo về việc đăng ký thi trực tuyến đợt 1
Phiếu đăng ký thi trực tuyến lần 1 của trường ĐH Đồng Nai khóa 43, và khóa 7
123