logo
logo
 02513.857.046
Time 11.02.2022 02:58 | View 4.562

Căn cứ lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 – 2022 các lớp cao đẳng, đại học Khóa 8, 9, 10 và 44;

Căn cứ Thông báo số 144/TB-ĐHĐN ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động của Trường Đại học Đồng Nai.

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các khoá về việc thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm 2021-2022 các lớp cao đẳng, đại học Khóa 8, 9, 10 và 44, cụ thể như sau:

1. Lịch thi ngày 15/02/2022 chuyển sang ngày 26/02/2022 (thứ tự phòng thi, ca thi, môn thi không đổi).

2. Bổ sung lịch thi học phần Kỹ năng bán hàng (tiếng Anh) ngành Ngôn ngữ Anh K8 thi vào Ca 2 ngày 23/02/2022.

Chi tiết file đính kèm. Thông báo thay đổi lịch thi.pdf

  LICH THI K8-9-10-44 HOC KY I NAM HOC 2021-2022 (Thay đổi).xls


Bài liên quan

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 11
Thông báo phòng thi và links đăng nhập phòng thi học kỳ 1 khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi Học kỳ 5 - Khóa 44, nhóm ngành ngoài sư phạm
Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2, 3 năm học 2020-2021
Đính chính lịch thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44
Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo Lịch thi, Phòng thi và link phòng thi Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link thi thử theo phòng thi ngày 06-07/9/2021
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link vào phòng thi Google Meet của Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo lịch thi Khóa 7 - Khóa 43 đã điều chỉnh ngày 09/8/2021
Thông báo về kết quả thi thử và thay đổi lịch thi Khóa 7 - Khóa 43
Phiếu khảo sát ý kiến dành cho sinh viên khóa 43, khóa 7
Thông báo về đường link thi thử theo 35 phòng thi ngày 06/8/2021
Thông báo về việc tổ chức thi thử cho sinh viên Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo về việc đăng ký thi trực tuyến đợt 1
Phiếu đăng ký thi trực tuyến lần 1 của trường ĐH Đồng Nai khóa 43, và khóa 7
123