logo
logo
 02513.857.046
Time 05.08.2021 04:17 | View 7.514

Theo lịch thi thử đã công bố, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên đăng ký thi đợt 1 link đăng nhập vào phòng thi. Cụ thể:

Ca thi

Phòng thi

Link vào phòng thi

Ca 1

7h00

01

https://meet.google.com/uhh-tqhn-bse

02

https://meet.google.com/vxk-kigi-gce

03

https://meet.google.com/roq-qotx-bhv

04

https://meet.google.com/zkm-axrk-nwk

05

https://meet.google.com/eyp-vvrz-imu

06

https://meet.google.com/snw-qwhq-fdj

07

https://meet.google.com/dsp-kuqh-itq

08

https://meet.google.com/isd-nkev-uvv

09

https://meet.google.com/adc-jcgh-afz

Ca 2

09h00

10

https://meet.google.com/rux-cnvx-xft

11

https://meet.google.com/qjc-dgys-kaj

12

https://meet.google.com/rpg-yjdw-wwq

13

https://meet.google.com/noz-ebsd-kpx

14

https://meet.google.com/vit-vhyo-mxs

15

https://meet.google.com/gbd-aeht-oud

16

https://meet.google.com/zsz-xvdn-wzw

17

https://meet.google.com/puq-xjoa-nug

18

https://meet.google.com/zdy-qxvm-iro

Ca 3

13h00

19

https://meet.google.com/hfs-hhpq-erv

20

https://meet.google.com/gik-csum-ngi

21

https://meet.google.com/swx-gdsb-uir

22

https://meet.google.com/rfs-bkwf-mxu

23

https://meet.google.com/avr-ifgh-okw

24

https://meet.google.com/cwa-xmxt-ufc

25

https://meet.google.com/rcv-pwhf-awu

26

https://meet.google.com/uwf-gtuy-yff

27

https://meet.google.com/xhe-qfaj-cjm

Ca 4

15h00

28

https://meet.google.com/nnc-wwrr-bjd

29

https://meet.google.com/zek-vwca-qbq

30

https://meet.google.com/vsz-awom-sey

31

https://meet.google.com/njy-obdi-zur

32

https://meet.google.com/iiu-tkgg-jaw

33

https://meet.google.com/vnc-dipq-wen

34

https://meet.google.com/jpv-eiyt-xej

35

https://meet.google.com/moz-vkgd-hkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên đăng nhập vào phòng thi từ 15 đến 30 phút trước ca thi.

Sau đợt thi thử sinh trả lời Phiếu khảo sát trên website của Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng  Thanh tra giáo dục. Trường tổ chức đánh giá tình hình và sẽ quyết định về việc tổ chức kỳ thi chính thức cho sinh viên.

Sinh viên thường xuyên theo dõi các thông báo về kỳ thi trên website của phòng khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục.

Danh sách phòng thi, sinh viên xem trong file đính kèm./.

PHONG_THI_NGAY_06.08.2021.xlsx

 

 


Bài liên quan

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 11
Thông báo về việc thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo phòng thi và links đăng nhập phòng thi học kỳ 1 khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo lịch thi Học kỳ 5 - Khóa 44, nhóm ngành ngoài sư phạm
Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2, 3 năm học 2020-2021
Đính chính lịch thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44
Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo Lịch thi, Phòng thi và link phòng thi Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link thi thử theo phòng thi ngày 06-07/9/2021
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link vào phòng thi Google Meet của Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo lịch thi Khóa 7 - Khóa 43 đã điều chỉnh ngày 09/8/2021
Thông báo về kết quả thi thử và thay đổi lịch thi Khóa 7 - Khóa 43
Phiếu khảo sát ý kiến dành cho sinh viên khóa 43, khóa 7
Thông báo về việc tổ chức thi thử cho sinh viên Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo về việc đăng ký thi trực tuyến đợt 1
Phiếu đăng ký thi trực tuyến lần 1 của trường ĐH Đồng Nai khóa 43, và khóa 7
123