logo
logo
 02513.857.046
Time 30.06.2021 09:13 | View 236

Lich thi học kỳ 2 năm học 2020--2021 (Khóa 7 khối THPT và TH-MN). Những sinh viên không tham dự kỳ thi chính do trong diện cách ly, phong tỏa phòng chống dịch và các sinh viên có lý do chính đáng làm đơn xin thi lần 2 ngay sau khi hết cách ly, phong tỏa hoặc kết thúc kỳ thi chính về phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục (theo mẫu).

DH THPT HK8 K7.xls

DH THMN HK8 K7.xls

Mau don thi lan 2.doc


Bài liên quan

Đính chính lịch thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44
Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo Lịch thi, Phòng thi và link phòng thi Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link thi thử theo phòng thi ngày 06-07/9/2021
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link vào phòng thi Google Meet của Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo lịch thi Khóa 7 - Khóa 43 đã điều chỉnh ngày 09/8/2021
Thông báo về kết quả thi thử và thay đổi lịch thi Khóa 7 - Khóa 43
Phiếu khảo sát ý kiến dành cho sinh viên khóa 43, khóa 7
Thông báo về đường link thi thử theo 35 phòng thi ngày 06/8/2021
Thông báo về việc tổ chức thi thử cho sinh viên Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo về việc đăng ký thi trực tuyến đợt 1
Phiếu đăng ký thi trực tuyến lần 1 của trường ĐH Đồng Nai khóa 43, và khóa 7
Danh sách phòng thi Khóa 7 - Khóa 43
Hướng dẫn sinh viên thi online
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 khóa 7 và khóa 43 khối sư phạm
Lịch trực phòng KT - ĐBCL & TTGD trong thời gian giãn cách
Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
12