logo
logo
 02513.857.046
Time 28.07.2021 11:15 | View 135

 

LỊCH TRỰC PHÒNG KHẢO THÍ – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

 

Căn cứ Kế hoạch năm học, kế hoạch đào tạo và kế hoạch thi kết thúc học phần năm học 2020 – 2021;

Căn cứ văn bản số 854/ĐHĐN-TCHC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 15 /CT-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục phân công lịch trực tại đơn vị như sau:

Ngày trực

Họ và Tên

Bộ phận

Số điện thoại

Ghi chú

26/7/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Cao Thị Bạch Yến

Chuyên viên

0919 252299

 

27/7/2021

Dương Minh Hiếu

Lãnh đạo

0962 411168

 

Hoàng Thị Song Thanh

Chuyên viên

0901 295773

 

28/7/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Đỗ Thị Hà

Chuyên viên

0985 020276

 

29/7/2021

Dương Minh Hiếu

Lãnh đạo

0962 411168

 

Hà Thị Phương Thảo

Chuyên viên

0906 646928

 

30/7/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Trần Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên

0349 105469

 

02/8/2021

Dương Minh Hiếu

Lãnh đạo

0962 411168

 

Cao Thị Bạch Yến

Chuyên viên

0919 252299

 

03/8/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Hoàng Thị Song Thanh

Chuyên viên

0901 295773

 

04/8/2021

Dương Minh Hiếu

Lãnh đạo

0962 411168

 

Đỗ Thị Hà

Chuyên viên

0985 020276

 

05/8/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Hà Thị Phương Thảo

Chuyên viên

0906 646928

 

06/8/2021

Dương Minh Hiếu

Lãnh đạo

0962 411168

 

Trần Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên

0349 105469

 

09/8/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Cao Thị Bạch Yến

Chuyên viên

0919 252299

 

10/8/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Hoàng Thị Song Thanh

Chuyên viên

0901 295773

 

11/8/2021

Dương Minh Hiếu

Lãnh đạo

0962 411168

 

Đỗ Thị Hà

Chuyên viên

0985 020276

 

12/8/2021

Nguyễn Xuân Tùng

Lãnh đạo

0984 602602

 

Hà Thị Phương Thảo

Chuyên viên

0906 646928

 

13/8/2021

Dương Minh Hiếu

Lãnh đạo

0962 411168

 

Trần Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên

0349 105469

 

 


Bài liên quan

Đính chính lịch thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8-9-10-44
Thông báo Lịch thi, Phòng thi, Link đăng nhập vào phòng thi Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo Lịch thi, Phòng thi và link phòng thi Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link thi thử theo phòng thi ngày 06-07/9/2021
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa 8, 9, 10 và 44
Thông báo đường link vào phòng thi Google Meet của Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo lịch thi Khóa 7 - Khóa 43 đã điều chỉnh ngày 09/8/2021
Thông báo về kết quả thi thử và thay đổi lịch thi Khóa 7 - Khóa 43
Phiếu khảo sát ý kiến dành cho sinh viên khóa 43, khóa 7
Thông báo về đường link thi thử theo 35 phòng thi ngày 06/8/2021
Thông báo về việc tổ chức thi thử cho sinh viên Khóa 7 và Khóa 43
Thông báo về việc đăng ký thi trực tuyến đợt 1
Phiếu đăng ký thi trực tuyến lần 1 của trường ĐH Đồng Nai khóa 43, và khóa 7
Danh sách phòng thi Khóa 7 - Khóa 43
Hướng dẫn sinh viên thi online
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 khóa 7 và khóa 43 khối sư phạm
Thông báo về việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
Điều chỉnh lịch thi học kỳ 2 năm học 2020--2021 (HK 8 - Khóa 7 khối THPT và TH-MN)
12